Tarifes de serveis 

Emissió i recepció de trucades...

Tarifes de Call Center


El preu base és de 0,50 €/min sobre el temps efectiu. Es a dir, només comptabilitzem el temps que dediquen els nostres agents en cada trucada. Per tant, queden exclosos els temps d'espera, trucades transferides, etc. que no suposen cap cost per al client.


Sobre el preu base, cal considerar:


  • La formació requerida per els agents en campanyes específiques.
  • El temps de gestió. Mes enllà del temps parlat, si els agents han de realitzar gestions addicionals. 
  • La posada en funcionament de noves campanyes o modificacions de les que ja existeixen.
  • Descomptes per volum de trucades, que s'apliquen a partir de 1.000 trucades mensuals.


Tenint en compte aquests elements, s'estableix el preu per trucada i el pressupost del servei.Demani pressupost personalitzat

L'assessorem sense cap compromís